Kadrovsko informacijski sistem

Naš kadrovsko informacijski sistem, oziroma KIS, kot ga imenujemo na kratko, je bil primarno razvit za uporabo v podjetjih, ki svoje delavce napotujejo na delo v tujino. V sodelovanju s temi podjetji smo razvili namensko programsko opremo, ki je zelo preprosta za uporabo, deluje v oblaku, dostop pa je omogočen preko šifrirane povezave, vedno in povsod - preko računalnika, tablice ali telefona. Omogočimo vam, da optimizirate procese dela, da zmanjšate čas dela, in da zmanjšate število napak.

Na enem mestu lahko vodite vse projekte, delavce, vozila, stanovanja in orodje. Prepisovanje delovnih ur iz papirja v Excel lahko postane preteklost. Z nekaj kliki lahko preprosto pridete do pregleda trenutnega stanja in zgodovine. Manj brskanja po mapah in zamudnega iskanja. Skenirane datoteke, ki ste jih naložili, lahko preprosto prenesete, ko jih potrebujete. Program vas na nadzorni plošči opozarja na potek vseh dokumentov/certifikatov itd., katere je potrebno urediti ali obnoviti, da boste vi in delavci na varni strani zakona.

Program poleg naštetih funkcionalnosti omogoča še mnogo več, kar vam lahko predstavimo na sedežu vašega podjetja. O preprostosti in bogati paleti nabora funkcionalnosti se tako lahko prepričate kar v živo, na demo primeru.

Če želite videti, kako s pomočjo namenske programske opreme izboljšate poslovanje svojega podjetja, nas o tem obvestite po elektronski pošti na info@aposis.si, s klicem na telefon 040/583-400, oziroma preprosto izpolnite spodnji obrazec za povpraševanje, ter skupaj uskladimo termin predstavitve, ki vam ustreza.

Za lažjo predstavo je v spodnji galeriji prikazanih nekaj zaslonskih slik demo verzije. Prikazani podatki so izmišljeni.

Nadzorna plošča je prva stran, ki se prikaže po prijavi v KIS. Zajema vse splošne podatke iz KISa in nas začne določeno število dni pred potekom neke pogodbe ali dokumenta opozarjati, da moramo to urediti. Vsak uporabnik si lahko sam nastavi, katera obvestila želi videti.

V tem modulu lahko vidimo tudi projektni pregled, ki služi kot hiter pregled nad aktivnimi projekti in nad delavci, ki so razporejeni na te projekte.

Tukaj je še nekaj različnih izpisov, ki zadevajo odhode/prihode delavcev na projekte, in potrjevanje predvidenih odhodov/prihodov delavcev.

Če ima prijavljen uporabnik pravice administratorja, lahko tukaj dodaja in ureja uporabnike, ki se lahko prijavijo v KIS in z njim delajo. Za vse uporabnike lahko nastavimo tudi uporabniške pravice in točno določimo, katere podatke lahko določen uporabnik vidi in ureja.

Koristen primer:
Če smo v KIS vpisali podatek, do kdaj je delavec na določenem projektu predviden, lahko v razdelku "Terminski pregled dela" vidimo tudi grafični prikaz, kdaj delavci zaključijo s svojim delom in jih lahko planiramo za drugo delovišče.

Modul gradbišča omogoča pregled nad aktivnimi in zaključenimi projekti. V osnovnem pregledu vidimo seznam projektov, katere lahko filtriramo, s klikom na naziv projekta pa dostopamo do vseh dodatnih podatkov, ki se vodijo na projektu.

Vidimo osnovne podatke o projektu, seznam delavcev in kooperantov, ki so na tem projektu, vozila in stanovanja, ki so v uporabi na tem projektu, odhode in prihode delavcev, skenirane/pripete datoteke, ki se vežejo na izbran projekt in še določene druge tabele, ki vam jih omogočimo po želji.

Modul delavci, obsega vse podatke, ki se vežejo na delavca. Na osnovnem pregledu seznam delavcev, ki so ločeni po zavihkih, glede na določene omejitve. Vsak zavihek prikazuje tabele z aktivnimi delavci (tistimi, ki so razvrščeni na projekt), čakajočimi delavci (so zaposleni na določenem podjetju, a niso razvrščeni na projekt) in delavce v administraciji, ki delajo na sedežu podjetja. Vidimo tudi pregled nad kooperanti, ki smo jih najeli od drugih podjetij.

S klikom na ime in priimek določenega delavca dostopamo do vseh podatkov, ki jih vodimo za tega delavca. To so podatki o pogodbah, zaposlitvah, aneksih, delovni dobi, vizah, izobraževanjih, varnosti pri delu, zdravniških pregledih itd.. Pri vseh podatkih, ki jih vnašamo v KIS, lahko nalagamo tudi skenirane priponke, tako, da so nam dejanski dokumenti vedno na voljo za prenos.

V tem modulu urejamo različne šifrante (delovna mesta, znanja delavcev...), vidimo določene preglede sprememb delavcev v izbranem obdobju, pregled nad % zaposlitev na določeno zavarovalno podlago v določenem obdobju, izvažamo različna poročila v Excel in urejamo predloge določenih dokumentov. KIS nam omogoča, da z določenimi značkami pripravimo predloge za generiranje različnih dokumentov (pogodbe o zaposlitvah, aneksi ipd.), da jih kasneje ne rabimo pripravljati ročno, ampak jih s klikom preprosto generiramo.

Tu je še možnost izbrisa delavca. Vsi delavci, ki v podjetju prenehajo z delovnim razmerjem, jih za to pooblaščena oseba v podjetju, lahko tudi trajno izbriše.

V modulu stanovanja vodimo seznam vseh aktivnih in arhiviranih stanovanj, ki so vnesena v KIS. S klikom na naslov stanovanja dostopamo do dodatnih podatkov, ki so vezani na to stanovanje. Lahko beležimo najeme namestitev, ceno in časovne omejitve. Zavedeno imamo tudi kateri delavci so trenutno kje nameščeni.

Modul vozila nam omogoča pregled vseh aktivnih in arhiviranih vozil. S klikom na registrsko številko vozila dostopamo do dodatnih podatkov, ki so vezani na izbrano vozilo. Tukaj vodimo podatke o registracijah, tehničnih pregledih, servisih in pregledih vozila, pa tudi podatke o gasilnih aparatih v vozilu, plačanih tunelih in vinjetah ipd.

V modulu skladišče upravljamo s skladišči in izdelki, ki se v teh skladiščih nahajajo. Izdelke prevzemamo v zalogo, z njimi sestavljamo "kasete" in jih zadolžimo na določenega delavca ali projekt. K izdelkom lahko dodamo obvestila za potek določenih pregledov, te poglede podaljšujemo ali izdelke odpisujemo. Izdelke lahko s pomočjo čitalnika črtnih kod tudi elektronsko izdajamo na delavca/projekt.

V modulu obračun ur, vnašamo predvidene dopuste in bolniške staleže, katere po izvedbi potrdimo. Ker KIS omogoča tudi vodenje delovnega časa za zaposlene na sedežu podjetja, tukaj upravljamo s pregledi nad delom in nad zahtevki za nadure/dopuste ipd.

V modulu sporočila, lahko delavcem v programu pošiljamo SMS/eMail sporočila. Pod prejemnike lahko izberemo določenega delavca, skupino delavcev, delavce, ki so razporejeni na določen projekt ipd. Pošiljamo lahko sporočila, ki jih sestavimo ob pošiljanju, lahko pa si pripravimo tudi že vnaprej določene predloge. Storitev pošiljanja SMS sporočil omogoča tudi preverjanje statusov, ali je bilo sporočilo dostavljeno.

V KISu lahko na posameznem projetku določite enega ali več ljudi, ki so označeni kot vodje projekta na terenu.
Ti ljudje se lahko prijavijo v dodaten program, kjer lahko za delavce (ki so razvrščeni na ta projekt) vnesejo ure dela, vi pa lahko na podlagi teh vnosov enostavno generirate mesečna Excel poročila.

Latest News

Želite osebno predstavitev?

Partnerji